14.11.2021

СъобИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА МЕСТНИЯ РЕФЕРЕНДУМ КЪМ 20.00 ЧАСАщение

Избирателната активност към 20.00 часа на местния референдум, който се провежда на територията на община Драгоман е 32.72%.

13.11.2019

ПРЕМАХВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ

ОИК Драгоман напомня на политическите субекти, взели участие в МИ 2019г., че срокът за премахване на материалите за предизборна агитация, поставени от тях на територията на община Драгоман изтече и съществуващите все още такива следва незабавно да бъдат премахнати. Неизпълнението на задължението за премахване може да доведе до административни санкции. 

30.10.2019

Премахване на материалите за предизборна агитация

ОИК Драгоман приканва политическите субекти, взели участие в МИ 2019г., да предприемат необходимите действия по премахване на материалите за предизборна агитация, поставени от тях на територията на общината.

27.10.2019

Избирателна активност към 17.30 часа

Избирателната активност към 17.30 часа в община Драгоман е 62.24%.

14.11.2021

Избирателна активност на местния референдум към 11.00 часа

Избирателната активност към 11.00 часа на местния референдум, който се провежда на територията на община Драгоман е 8.57%.

14.11.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА МЕСТНИЯ РЕФЕРЕНДУМ КЪМ 16.00 ЧАСА

Избирателната активност към 16.00 часа на местния референдум, който се провежда на територията на община Драгоман е 24.56%.

27.10.2019

Избирателна активност към 10.00 часа

Избирателната активност към 10.00 часа в община Драгоман е 17.7%.

27.10.2019

Избирателна активност към 12.30 часа

Избирателната активност към 12.30 часа в община Драгоман е 37.66%.

28.09.2019

Мерки и условия осигурени за улесняване на гласуването на лица с увреждания в община Драгоман на МИ 2019г.

Комисията съобразно Заповед №РД-15-695/12.09.2019г. на кмета на община Драгоман с предвидени мерките и условия осигурени за улесняване на гласуването на лица с увреждания, ОБЯВЯВА: ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ  № 23 16 00 002 находяща се на адрес: гр.Драгоман, Туристически информационен център, ул. „Христо Ботев“ №66 да се използва за гласуване на  избиратели с увредено зрение или със  затруднения в  придвижването в изборите за общински  съветници и за кметове на 27.10.2019г.

Заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със  затруднения в  придвижването  ще се приемат в Общинската администрация или на телефони:07172/21-03,вътр.26 или 0879103456 и 0879103404 всеки работен ден от 08.00 ч. до17.00ч., на 26.10.2019 г. от 13.00 ч. до 16.00 ч. и в деня на изборите – 27.10.2019г. от 07.30 до 18.30 ч.

27.09.2019

Начало на предизборната кампания

Във връзка със започването на предизборната кампания на 27.09.2019г., ОИК Драгоман апелира за стриктно спазване на закона и провеждане на кампанията в дух на толерантност от страна на всички субекти, ангажирани в изборния процес. 

24.09.2019

Провеждане на обучение на СИК в община Драгоман на 19.10.2019г. от 13.00 часа в конферентната зала на СУ "Хр.Ботев"

На 19.10.2019г. от 13.00 часа в конферентната зала на СУ "Христо Ботев" ще се проведе обучение на ръководствата и членовете на СИК в община Драгоман, назначени за провеждане на местни избори за общински съветници и кметове 2019г.

16.09.2019

Предоставяне на кандидатските листи в структуриран електронен вариант при регистрация на кандидатите

За улестнение на политическите субекти /партии, коалиции и местни коалиции/, регистрирали се за участие в МИ 2019г. в община Драгоман, при представяне на кандидатските листи в структуриран електронен вариант, като хиперлинк към настоящото съобщение, ОИК Драгоман е предоставила файл, в който да бъдат вписани съответните данни на кандидатите. 

Предложение

09.09.2019

Работно време на ОИК Драгоман

Всеки ден от 09.00 часа до 15.30 часа.

В неотложни случаи, ОИК Драгоман се свиква от председателя на ОИК Драгоман при искане от посочените в Изборния кодекс лица и работи извънредно по всяко време на денонощието.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 82-МР / 15.11.2021

    относно: Обявяване на резултати от МР

  • № 81-МР / 14.11.2021

    относно: За определяне и упълномощаване на член на ОИК за предаване на избирателни списъци в ТЗ ГРАО

  • № 80-МР / 14.11.2021

    относно: Приключване на изборния ден на местния референдум

всички решения