31.10.2015

Съобщение

Във връзка с постъпили сигнали за извършване на предизборна агитация в деня за размисъл, ОИК - Драгоман предупреждава, че предизборната агитация в деня за размисъл и изборния ден е забранена на основание чл. 182, ал. 4 от ИК. За нарушения чл. 480, ал. 2 от ИК предвижда глоба от 2000 до 5000 лева на провинилите се лица. ОИК-Драгоман призовава политическите субекти и гражданите да се въздържат от извършване на действия, които могат да се санкционират по горните разпоредби.

28.10.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на

 получените данни от протоколите на СИК

 

                        Р Е Ш И:

 

 

   Допуска до участие във втори тур:

 1. Таня Симеонова Найденова

 издигнат от ПП ГЕРБ

 получил 35 действителни гласове.

 1. Иванка Стефанова Тодорова

 издигнат от „РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН”

 получил 24 действителни гласове в избор за кмет на кметство Цацаровци община Драгоман.

28.10.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на

 получените данни от протоколите на СИК

 

                        Р Е Ш И:

 

 

 Брой мандати за общински съветници 11

 Общинската избирателна квота е 245 гласа

 

 1. Избрани за общински съветници независими кандидати:

  НЯМА

 

 III. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи

      на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не

      по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

--------------------------------------------------------------------------------

|Номер|                 Наименование на партията или коалиция          | Брой  |

|бюл. |                                                                |мандати|

--------------------------------------------------------------------------------

|    1|ПП ГЕРБ                                                                                         |      3|

|    3|„РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН“                                |      2|

|    4|МК „НОВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ДРАГОМАН“                      |      2|

|    6|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                      |      2|

|    7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ                    |      2|

--------------------------------------------------------------------------------

 Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:

 1. Андрей Алексиев Иванов
 2. Емилия Горанова Милушева
 3. Валентин Руменов Петров
 4. Методи Стоименов Методиев
 5. Костадин Димитров Николов
 6. Любов Кирилова Добрева
 7. Петър Георгиев Ставракиев       
 8. Соня Стоянова Дончева
 9. Славчо Иванов Тасков
 10. Райчо Стоянов Соколов
 11. Михаил Иванов Михайлов
28.10.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на

 получените данни от протоколите на СИК

 

                        Р Е Ш И:

 

 

   Допуска до участие във втори тур:

 1. Андрей Алексиев Иванов

 издигнат от ПП ГЕРБ

 получил 1258 действителни гласове.

 1. Соня Стоянова Дончева

 издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 получил 770 действителни гласове, в избор за кмет на община Драгоман.

28.10.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на

 получените данни от протоколите на СИК

 

                        Р Е Ш И:

 

 

     Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Големо Малово

     община Драгоман

     област София-Област на първи тур

     Георги Цветанов Борисов

     издигнат от ПП ГЕРБ

     получил 54 действителни гласове.

28.10.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на

 получените данни от протоколите на СИК

 

                        Р Е Ш И:

 

 

   Допуска до участие във втори тур:

 1. Райничка Григорова Василева

 издигнат от ПП ГЕРБ

 получил 59 действителни гласове.

 1. Зоя Петрова Ангелова

 издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 получил 40 действителни гласове, в избор за кмет на кметство Калотина община Драгоман.

28.10.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на

 получените данни от протоколите на СИК

 

                        Р Е Ш И:

 

 

     Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО Габер

     община Драгоман

     област София-Област на първи тур

     Тодор Богомилов Тодоров

          издигнат от „РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ДРАГОМАН“ получил 321 действителни гласове.

25.10.2015

Съобщение

На вниманието на всички СИК

 

Във връзка с постъпили сигнали и запитвания в ЦИК, че при гласуването на избирателите с бюлетините в местните избори и при отразяване на вота, когато бюлетините са една върху друга, остава следа от мастилото върху другата бюлетина. ЦИК указва следното: При броенето на бюлетините и установяване наличие на следи от мастилото върху лицето и гърба на бюлетините, това не опорочава бюлетината и действителността на вота.

22.10.2015

Съобщение

 

15.10.2015

Съобщение

ОИК - Драгоман напомня, че:

- на 16.10.2015 поради служебни ангажименти /обучение от ЦИК/ няма да приема документи и да работи с граждани и политически субекти.

- на 17.10.2015 г. от 12 ч. ще се проведе обучение в конферентната зала в СОУ "Христо Ботев" за членовете на СИК на територията на общината.

13.10.2015

Съобщение

ОИК - Драгоман определя ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ  № 23 16 00 003 находяща се на адрес : гр.Драгоман, СОУ „Христо Ботев“, ул. „Кирил и Методий“ №12   да се използва за гласуване на  избиратели с увредено зрение или със  затруднения в  придвижването в изборите за общински  съветници и за кметове на 25. Октомври 2015г.

Заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със  затруднения в  придвижването  ще се приемат в Общинската администрация или на телефони:07172/21-03,вътр.26 или 0879103396  всеки работен ден от 08.00 ч. до15.00ч. ,на 24.10.2015 г. от 10.00 ч. до 16.00 ч. и в деня на изборите – 25 октомври 2015г. от 07.00 до 17.00 ч.

12.10.2015

Съобщение

Във връзка с постъпила жалба за нарушение в предизборната агитация с вх. № 63/09.10.2015 г. ОИК - Драгоман отлага произнасянето по съответната жалба до 13.10.2015, 14 ч. с оглед събиране на допълнителни доказателства относно поставени агитационни материали на входа на поликлиниката в гр. Драгоман. 

ОИК - Драгоман дава възможност на всяко заинтересовано лице да предостави доказателства по случая в ОИК до посочената дата и час.

12.10.2015

Съобщение

ОИК - Драгоман свиква заседание на 13.10.2015 от 14 ч. относно жалба за нарушение в предизборната кампания

12.10.2015

Съобщение

ОИК - Драгоман уведомява всички членове на СИК за местни избори 2015, че на 17.10.2015 г. от 12 ч. ще се проведе обучение в конферентната зала в СОУ "Христо Ботев".

12.10.2015

Съобщение

ОИК - Драгоман съобщава, че на 16.10.2015 поради служебни ангажименти /обучение от ЦИК/ няма да приема документи и да работи с граждани и политически субекти.

09.10.2015

Съобщение

ОИК - Драгоман насрочва заседание за разглеждане на сигнал за нарушение в предизборната агитация на 12.10.2015 г. от 14 ч

06.10.2015

Съобщение

ОИК - Драгоман насрочва заседание за разглеждане на сигнал за нарушение в предизборната агитация на 07.10.2015 г. от 14 ч.

05.10.2015

Съобщение

ОИК - Драгоман съобщава, че на 12.10.2015 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация ще се проведе обучение на членовете на СИК на територията на община Драгоман.

05.10.2015

Съобщение

ОИК - Драгоман уведомява партиите и местните коалиции, че съгласно решение № 1497-МИ/25.06.2015 на ЦИК, следва да подсигурят отличителнте знаци на застъпниците, представителите на партии и наблюдателите, съобразно следните изисквания:

 

"III. Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции и инициативни комитети

8. При произвеждане на избори за общински съветници и кметове застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя  информационна табела (Приложение № 1 - Приложение 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК".

9. При произвеждане на избори за общински съветници и кметове наблюдателите в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1 - Приложение 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ".

10. При произвеждане на избори за общински съветници и кметове представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2 - Приложение 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ", „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ" и „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ".

11. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия."

02.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Драгоман уведомява партиите и местните коалиции, регистрирали в ОИК Драгоман кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че застъпниците се регистрират в ОИК чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ и Приложение № 69-МИ от изборните книжа).

Поредността на данните на застъпниците следва да съответства на поредния номер на заявения за регистрация застъпник в съответното заявление/предложение.

Таблицата за регистрация на застъпниците може да бъде свалена от ТУК

При подаване на заявление за регистрация на застъпниците информацията да се предствая на хартиен и електронен носител съобразно горния образец. 

За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години към датата на подаване на заявлението, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.

Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 

 

02.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Драгоман уведомява партиите и местните коалиции, регистрирали в ОИК - Драгоман кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че за регистрация на представителите на партиите и местните коалиции може  да се ползва изготвения образец от ОИК - Драгоман - ТУК.

При подаване на заявление за регистрация на представителите информацията да се представя на хартиен и електронен носител съобразно горния образец.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия или, местна коалиция, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция. До изборния ден всяка партия или местна коалиция може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия или местна коалиция или от упълномощено от него лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия или местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно, подписано от представляващото инициативния комитет лице.

21.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия -Драгоман напомня на партиите и местните коалиции, регистрирани за местни избори 2015, че жребият за определяне на номера и поредността в интегралните бюлетини за различните видове избор, както и поредността на евентуални изявления и представяне в печатните и електронни медии, ще бъде изтеглен на 23.09.2015 от 15.00 ч. в кабинета на ОИК-Драгоман.

19.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява партиите и местните коалиции, регистрирани за местни избори 2015, че жребият за определяне на номера и поредността в интегралните бюлетини за различните видове избор, както и поредността на евентуални изявления и представяне в печатните и електронни медии, ще бъде изтеглен на 23.09.2015 от 15.00 ч. в кабинета на ОИК-Драгоман.

16.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Драгоман уведомява упълномощените представители на партии, коалициите и местните коалиции, регистриране за участие в местни избори 2015 г., че в процедурата за регистрация на кандидати за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, с цел избягване на технически грешки и ускоряване на техническите действия по процеса на регистрация на кандидатите и проверка за съответствието, регистрираните партии и местни коалиции на територията на община Драгоман да представят попълнено само с три имена и ЕГН удостоверение за регистрация /приложение №61-МИ/, което може да се свали от интернет-страницата на ЦИК.

13.09.2015

Съобщение

ОИК-Драгоман напомня, че последният срок за депозиране на заявленията за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в местни избори 2015г. е 14.09.2015 г. в 18.00 часа.

11.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

10.09.2015

Съобщение

ОИК - Драгоман с решение №ОИК 2316-3/10.09.2015

ОПРЕДЕЛИ И ОБЯВИ номера на 1 /един/ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН ЗА ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН, Софийска област, КАКТО СЛЕДВА:

МНОГОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН №2316 ЗА ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на ОБЩИНА ДРАГОМАН, Софийска област.

ОПРЕДЕЛИ И ОБЯВИ номера на 1 /един/ ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН ЗА ИЗБОР НА КМЕТ на ОБЩИНА ДРАГОМАН, Софийска област, КАКТО СЛЕДВА:

ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН №2316 ЗА ИЗБОР НА КМЕТ на ОБЩИНА ДРАГОМАН, Софийска област.

ОПРЕДЕЛИ И ОБЯВИ номера на 4 /четири/ ЕДНОМАНДАТНИ ИЗБОРНИ РАЙОНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ на КМЕТСТВО в ОБЩИНА ДРАГОМАН, Софийска област, КАКТО СЛЕДВА:

 ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН №231614034 ЗА ИЗБОР НА КМЕТ на КМЕТСТВО с.Габер ЕКАТТЕ 14034, ОБЩИНА ДРАГОМАН, Софийска област.

ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН №231615518 ЗА ИЗБОР НА КМЕТ на КМЕТСТВО с.Големо Малово ЕКАТТЕ 15518, ОБЩИНА ДРАГОМАН, Софийска област.

ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН №231635479 ЗА ИЗБОР НА КМЕТ на КМЕТСТВО с.Калотина ЕКАТТЕ 35479, ОБЩИНА ДРАГОМАН, Софийска област.

ЕДНОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН №231678255 ЗА ИЗБОР НА КМЕТ на КМЕТСТВО с.Цацаровци ЕКАТТЕ 78255, ОБЩИНА ДРАГОМАН, Софийска област.

09.09.2015

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия – Драгоман уведомява всички желаещи да участват в Местни избори – 2015, че могат да подават заявления за регистрация до 14.09.2015 г. в 18.00 ч.

 

09.09.2015

Съобщение

Заявленията за регистрация, с краен срок 14.09.2015 г. 18.00 часа, се подават пред Общинска избирателна комисия – Драгоман от:

 • Партиите и коалициите – по реда на чл. 147 от ИК;
 • От местните коалиции – по реда на чл. 148 от ИК;
 • От инициативните комитети – реда на чл. 153 от ИК.
09.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Драгоман насрочва редовно заседание на 10.09.2015 ч.  в 11.00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № ОИК2316-138 / 24.11.2015

  относно: Прекратяване на правомощията на общински съветници и обявяване за избрани кандидати за общински съветници

 • № ОИК2316-137 / 20.11.2015

  относно: Започване на процедура по чл.30 ал.6 от ЗМСМА за прекратяване на правомощията на общински съветник депозирал оставка по чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА

 • № ОИК2316-136 / 20.11.2015

  относно: Прекратяване на правомощията на общински съветници и обявяване за избрани кандидати за общински съветници

всички решения